Köpa fiol på nätet - vågar man det?


Hos mig är det tryggt. Jag kan erbjuda dig ett eget fabrikat; daCapoPro. Under mer än 20 år har jag levererat daCapo till musikskolor och privata kunder i Skandinavien. Jag rekommenderar en daCapoPro som den "första egna" fiolen, ett tryggt alternativ, tillverkad i Europa!

Läs mer här.
Gå vidare till söksidorna!
Gå vidare till söksidorna!
daCapo

Tips om storlekar


Håll fiolen under hakan - du skall kunna sluta vänster hand om snäckan och med en svagt böjd vänsterarm hålla instrumentet.
I tabellen kan du se fiolens totala längd dvs från snäckan till nedersadel, och här har du en komplett tabell på alla stråkinstrument.


Gå vidare till söksidorna!
4/4 59,4 cm
3/4 56,5 cm
1/2 52 cm
1/4 47 cm
1/8 44 cm
1/16 37 cm
©1998-2015 Stefan Sundberg Fiolbyggarverkstad AB, Skånim, 452 93 Strömstad
Tel 0526-230 67 .:::. E-post:  info@fiolbygg.se