Först som sist – träråvara av bra kvalitet

Tillgången på god träråvara är trygg efter många år i branschen, och all hantering sköts av personal med rätt träkänsla. Givetvis är det en trygghet att instrument som skall användas i vårt klimat är tillverkat av trä som vuxit i samma klimat.

Gran och lönn precis som på 1600-talet

Massiv gran i lock, och massiv lönn i botten och sarger. Några enklare celli och basar tillverkas i fanér. Greppbräda, över- och nedersadel samt stämskruvar tillverkas i ebenholts. Materialvalet här är en indikation på hela instrumentets kvalitet. På enklare instrument används både svärtad bok och lönn. Är du osäker kan du skrapa på undersidan av greppbrädan. Framträder den ljusa färgen, är det inte ebenholts, som är ett av det mest slitstarka träslag som finns och styrkan är behövlig i stämskruvarna. Numera används mer och mer odlad ebenholts från bl.a. Indien, med tanke på varsamhet mot regnskogen.

Vänta, vänta och vänta!

Efter sågning och spaltning får materialet torka mellan fem och åtta år (ännu längre för de bästa instrumenten). Torkningen utom- och inomhus, är viktiga moment för ett gott resultat. Torkprocessen måste få ta tid och före en fuktkvot på ca åtta procent får bearbetningen inte börja. Stressat virke har sämre akustisk kvalitet och har dessutom lättare för att spricka.

Läs mer!

©1998-2015 Stefan Sundberg Fiolbyggarverkstad AB, Skånim, 452 93 Strömstad
Tel 0526-230 67 .:::. E-post:  info@fiolbygg.se